12 ปี Go2santisuk.com โกทูสันติสุขดอทคอม
สังคมออนไลน์ของคนสันติสุขเพื่อคนสันติสุข
โดย ทีมลูกหลานคนเมืองโพง
นักข่าวพลเมือง ครัวตานล้านนา ออกอากาศวันที่ 10 ม.ค. 59 @ 19.50 น.

นักข่าวพลเมือง ครัวตานล้านนา ออกอากาศวันที่ 10 ม.ค. 59 @ 19.50 น. วันที่โพส : 19 พค. 2564

ลูกหลานคนเมืองโพง จังหวัดน่านจะพาเราไปที่บ้านของเขาค่ะ เมืองโพง หรือ อำเภอสันติสุข เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้ง ยวน ลื้อ ลาวหลวงพระบาง ม้ง และ ลัวะ ซึ่งล้วนมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่ทุกๆ ปี พวกเขาจะมีกิจกรรมประเพณีที่ทำร่วมกันมานา­น คือประเพณีแห่ครัวตานล้านนาที่ส่งเสริมการ­มีส่วนร่วมของคนในชุมชน

นักข่าวพลเมือง ครัวตานล้านนา ออกอากาศวันที่ 10 ม.ค. 59 @ 19.50 น.